هاست مخصوص چت روم

500 میگابایت


 
8,000Toman
ماهانه

حداکثر بازدید 15 کاربر
پشتيبان گيري منظم هفتگي
انتقال رايگان اكانت از سرور ديگر


   نامحدود پهنای باند

   8 هزار تومان قیمت ماهیانه

   نامحدود پارک دامین

   نامحدود ساب دامین

   cPanel پنل

800 مگابایت


 
10,000Toman
ماهانه

حداکثر بازدید 18 کاربر
پشتيبان گيري منظم هفتگي
انتقال رايگان اكانت از سرور ديگر


   صد برابر فضا پهنای باند

   10 هزار تومان قیمت ماهیانه

   نامحدود پارک دامین

   نامحدود ساب دامین

   cPanel پنل

1000 مگابایت


 
12,000Toman
ماهانه

حداکثر بازدید 21 کاربر
پشتيبان گيري منظم هفتگي
انتقال رايگان اكانت از سرور ديگر


   نامحدود پهنای باند

   12 هزار تومان قیمت ماهیانه

   نامحدود پارک دامین

   نامحدود ساب دامین

   cPanel پنل

1200 مگابایت


 
14,000Toman
ماهانه

حداکثر بازدید 25 کاربر
پشتيبان گيري منظم هفتگي
انتقال رايگان اكانت از سرور ديگر


   نامحدود پهنای باند

   14 هزار تومان قیمت ماهیانه

   نامحدود پارک دامین

   نامحدود ساب دامین

   cPanel پنل

1500 مگابایت


 
16,000Toman
ماهانه

حداکثر بازدید 30 کاربر
پشتيبان گيري منظم هفتگي
انتقال رايگان اكانت از سرور ديگر


   نامحدود پهنای باند

   16 هزار تومان قیمت ماهیانه

   نامحدود پارک دامین

   نامحدود ساب دامین

   cPanel پنل