خدمات پشتیبانی سایت

پشتیبانی استاندارد


 
3,000,000Toman
Annually

✅ مشاوره توسعه و سئو سایت
✅ مشاوره تلفنی رایگان
✅ آپلود تخصصی 1 محتوا در ماه
✅ حداکثر درخواست مشکل ۵ عدد
✅10٪ تخفیف در سایر سرویس ها
✅ بررسی افزونه های ضرور و غیر‌ ضروری
⛔ بک آپ روزانه از دیتابیس سایت
⛔ رصد هفتگی سلامت وبسایت
✅ رصد امنیت سایت
✅ ایجاد سایت مپ
⛔ فعال سازی درگاه پرداخت
⛔ دریافت اینماد
✅ اتصال به گوگل سرچ کنسول
⛔ اتصال به گوگل آنالیتیکس
⛔ اتصال به تگ منیجیر
✅ فعال سازی SSL


   3 میلیون تومان سالانه قیمت

پشتیبانی اقتصادی


 
5,000,000Toman
Annually

✅ مشاوره توسعه و سئو سایت
✅ مشاوره تلفنی رایگان
✅ آپلود تخصصی 2 محتوا در ماه
✅ حداکثر درخواست مشکل ۲۵ عدد
✅15٪ تخفیف در سایر سرویس ها
✅ بررسی افزونه های ضرور و غیر‌ ضروری
⛔ بک آپ روزانه از دیتابیس سایت
✅ رصد هفتگی سلامت وبسایت
✅ رصد امنیت سایت
✅ ایجاد سایت مپ
✅ فعال سازی درگاه پرداخت
⛔ دریافت اینماد
✅ اتصال به گوگل سرچ کنسول
⛔ اتصال به گوگل آنالیتیکس
⛔ اتصال به تگ منیجیر
✅ فعال سازی SSL


   5 میلیون تومان سالانه قیمت

پشتیبانی حرفه ای


 
8,000,000Toman
Annually

✅ مشاوره توسعه و سئو سایت
✅ مشاوره تلفنی رایگان
✅ آپلود تخصصی 7 محتوا در ماه
✅ حداکثر درخواست مشکل ۲0 عدد
✅۲0٪ تخفیف در سایر سرویس ها
✅ بررسی افزونه های ضرور و غیر‌ ضروری
⛔ بک آپ روزانه از دیتابیس سایت
✅ رصد هفتگی سلامت وبسایت
✅ رصد امنیت سایت
✅ ایجاد سایت مپ
✅ فعال سازی درگاه پرداخت
✅ دریافت اینماد
✅ اتصال به گوگل سرچ کنسول
⛔ اتصال به گوگل آنالیتیکس
⛔ اتصال به تگ منیجیر
✅ فعال سازی SSL


   8 میلیون تومان سالانه قیمت

پشتیبانی VIP


 
14,000,000Toman
Annually

✅ مشاوره توسعه و سئو سایت
✅ مشاوره تلفنی رایگان
✅ آپلود تخصصی ۱۰ محتوا در ماه
✅ حداکثر درخواست مشکل ۲۵ عدد
✅۲۵٪ تخفیف در سایر سرویس ها
✅ بررسی افزونه های ضرور و غیر‌ ضروری
✅ بک آپ روزانه از دیتابیس سایت
✅ رصد هفتگی سلامت وبسایت
✅ رصد امنیت سایت
✅ ایجاد سایت مپ
✅ فعال سازی درگاه پرداخت
✅ دریافت اینماد
✅ اتصال به گوگل سرچ کنسول
✅ اتصال به گوگل آنالیتیکس
✅ اتصال به تگ منیجیر
✅ فعال سازی SSL


   14 میلیون تومان سالانه قیمت