هاست لینوکس ایران

1000 مگابایت هاست لینوکس ایران


 
10,000Toman
חודשי

.
سازگاري با سيستم هاي مديريت محتوا
پشتيبان گيري منظم هفتگي
انتقال رايگان اكانت از سرور ديگر
امكان خريد ماهانه
پشتیبانی 24 ساعته


   2000 مگابایت پهنای باند

   نامحدود اكانت ايميل و اف تي پي

   نامحدود ساب دامين

   دایرکت ادمین پنل

   10 هزار تومان ماهانه

   100 هزار تومان سالانه

2000 مگابایت هاست لینوکس ایران


 
16,900Toman
חודשי

.
سازگاري با سيستم هاي مديريت محتوا
پشتيبان گيري منظم هفتگي
انتقال رايگان اكانت از سرور ديگر
امكان خريد ماهانه
پشتیبانی 24 ساعته


   4000 مگابایت پهنای باند

   نامحدود اكانت ايميل و اف تي پي

   نامحدود ساب دامين

   دایرکت ادمین پنل

   16900 تومان ماهانه

   169000 تومان سالانه

5000 مگابایت هاست لینوکس ایران


 
31,500Toman
חודשי

.
سازگاري با سيستم هاي مديريت محتوا
پشتيبان گيري منظم هفتگي
انتقال رايگان اكانت از سرور ديگر
امكان خريد ماهانه
پشتیبانی 24 ساعته


   10000 مگابایت پهنای باند

   نامحدود اكانت ايميل و اف تي پي

   نامحدود ساب دامين

   دایرکت ادمین پنل

   315 هزار تومان ماهانه

10000 مگابایت هاست لینوکس ایران


 
58,500Toman
חודשי

.
سازگاري با سيستم هاي مديريت محتوا
پشتيبان گيري منظم هفتگي
انتقال رايگان اكانت از سرور ديگر
امكان خريد ماهانه
پشتیبانی 24 ساعته


   20000 مگابایت پهنای باند

   نامحدود اكانت ايميل و اف تي پي

   نامحدود پارك دامين و ساب دامين

   دایرکت ادمین پنل

   58500 تومان ماهانه

   585 هزار تومان سالانه