هاست لینوکس مخصوص سایت های پربازدید

500 مگابایت هاست لینوکس فوق حرفه ای


 
63,000Toman
Mensual

.
سازگاري با سيستم هاي مديريت محتوا
پشتيبان گيري منظم روزانه هفتگی ماهانه
انتقال رايگان اكانت از سرور ديگر
امكان خريد ماهانه ، فصلي و سالانه
پشتیبانی 24 ساعته


   صد برابر پهنای باند

   نامحدود اكانت ايميل و اف تي پي

   نامحدود پارك دامين و ساب دامين

   cPanel پنل

   63 هزار تومان ماهانه

   630 هزار تومان سالانه

1 گیگ هاست لینوکس فوق حرفه ای


 
105,000Toman
Mensual

.
سازگاري با سيستم هاي مديريت محتوا
پشتيبان گيري منظم روزانه هفتگی ماهانه
انتقال رايگان اكانت از سرور ديگر
امكان خريد ماهانه ، فصلي و سالانه
پشتیبانی 24 ساعته


   صد برابر پهنای باند

   نامحدود اكانت ايميل و اف تي پي

   نامحدود پارك دامين و ساب دامين

   cPanel پنل

   105 هزار تومان ماهانه

   1050 هزار تومان سالانه

2 گیگ هاست لینوکس فوق حرفه ای


 
173,000Toman
Mensual

.
سازگاري با سيستم هاي مديريت محتوا
پشتيبان گيري منظم روزانه هفتگی ماهانه
انتقال رايگان اكانت از سرور ديگر
امكان خريد ماهانه ، فصلي و سالانه
پشتیبانی 24 ساعته


   صد برابر پهنای باند

   نامحدود اكانت ايميل و اف تي پي

   نامحدود پارك دامين و ساب دامين

   cPanel پنل

   173 هزار تومان ماهانه

   1730 هزار تومان سالانه

5 گیگ هاست لینوکس فوق حرفه ای


 
315,000Toman
Mensual

.
سازگاري با سيستم هاي مديريت محتوا
پشتيبان گيري منظم روزانه هفتگی ماهانه
انتقال رايگان اكانت از سرور ديگر
امكان خريد ماهانه ، فصلي و سالانه
پشتیبانی 24 ساعته


   صد برابر پهنای باند

   نامحدود اكانت ايميل و اف تي پي

   نامحدود پارك دامين و ساب دامين

   cPanel پنل

   315 هزار تومان ماهانه

   3150 هزار تومان سالانه