چند سایت نمونه

25 Nov 2013

با سلام

به دلیل افزایش مشتری ها و درخواست برخی مشتری ها برای دریافت و تست چند سایت نمونه اقدام به گذاشتن چند سایت نمونه کرده ایم که به شرح زیر میباشد

تذکر : سایت ها بصورت رندمی انتخاب شده است

http://myanswers.ir/

http://1mrc.ir/

almaco.co

beruzfilm.com

karajinews.ir

یک نمونه سایت خارجی رو هم گذاشتم که توسط ما میزبانی میشه

http://fesri.com/