عدم دریافت پیامک کد تائید موبایل

9 Jan 2021

نکته بسیار مهم : برای دریافت پیامک تائید موبایل ، باید پیامک تبلیغاتی شما باز باشد.

برای فعال سازی ایرانسل : عدد1 را به 5005 ارسال کنید.

برای فعال سازی همراه اول : عدد 2 را به 8999 ارسال کنید.