تائید ایمیل

26 Mar 2019

با سلام مشتریان عزیز توجه داشته باشند که حتما روی لینک کلیک کنند تا ایمیل تائید ارسال گردد سپس روی لینک داخل ایمیل کلیک کنند تا ایمیل انها تائید گردد

این مورد برای امنیت بیشتر حساب کاربری شماست لذا حتما ان مورد رو انجام دهید