علت پایین بودن قیمت ها

12 Oct 2013

تنها علت پایین بودن قیمت ما شعار سود کمتر و مشتری بیشتر میباشد و دوستانی که به کیفیت سرویس ها شک دارند میتواند بطور مثال هاست 50 مگابایت یک ماهه خریداری کنند که هزینه آن 900 تومان میشود و پس از اطمینان در دوره بعد ان را تمدید یکساله کنند و در صورتی که مشکلی دیدند فقط 900 تومان ضرر خواهند کرد و این در صورتی هست که اگر دلیل شما منطقی باشد هزینه 900 تومان هم قابل بازگشت می باشد

پیشگام وب بدلیل اینکه سود حاصل از خود را از طریق طراحی و سئو بدست می آورد نیازی به فروش هاست ندارد اما برای اینکه بتواند تمام مشتری ها را راضی نگه دارد اقدام به فروش هاست کرده است - فروش هاست به درخواست های مکرر مشتری ها قرار گرفته است