مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:
500 مگابایت هاست لینوکس فوق حرفه ای - .
پهنای باند : صد برابر
اكانت ايميل و اف تي پي : نامحدود
پارك دامين و ساب دامين : نامحدود
سازگاري با سيستم هاي مديريت محتوا
پشتيبان گيري منظم روزانه هفتگی ماهانه
انتقال رايگان اكانت از سرور ديگر
امكان خريد ماهانه ، فصلي و سالانه
پنل : cPanel
ماهانه : 42 هزار تومان
سالانه : 420 هزار تومان
پشتیبانی 24 ساعته

1 گیگ هاست لینوکس فوق حرفه ای - .
پهنای باند : صد برابر
اكانت ايميل و اف تي پي : نامحدود
پارك دامين و ساب دامين : نامحدود
سازگاري با سيستم هاي مديريت محتوا
پشتيبان گيري منظم روزانه هفتگی ماهانه
انتقال رايگان اكانت از سرور ديگر
امكان خريد ماهانه ، فصلي و سالانه
پنل : cPanel
ماهانه : 70 هزار تومان
سالانه : 700 هزار تومان
پشتیبانی 24 ساعته

2 گیگ هاست لینوکس فوق حرفه ای - .
پهنای باند : صد برابر
اكانت ايميل و اف تي پي : نامحدود
پارك دامين و ساب دامين : نامحدود
سازگاري با سيستم هاي مديريت محتوا
پشتيبان گيري منظم روزانه هفتگی ماهانه
انتقال رايگان اكانت از سرور ديگر
امكان خريد ماهانه ، فصلي و سالانه
پنل : cPanel
ماهانه : 115 هزار تومان
سالانه : 1150 هزار تومان
پشتیبانی 24 ساعته

5 گیگ هاست لینوکس فوق حرفه ای - .
پهنای باند : صد برابر
اكانت ايميل و اف تي پي : نامحدود
پارك دامين و ساب دامين : نامحدود
سازگاري با سيستم هاي مديريت محتوا
پشتيبان گيري منظم روزانه هفتگی ماهانه
انتقال رايگان اكانت از سرور ديگر
امكان خريد ماهانه ، فصلي و سالانه
پنل : cPanel
ماهانه : 210 هزار تومان
سالانه : 2100 هزار تومان
پشتیبانی 24 ساعته

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (3.225.221.130) وارد شده است.