مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:
500 میگابایت - پهنای باند: نامحدود
حداکثر بازدید 15 کاربر
قیمت ماهیانه : 8 هزار تومان
پارک دامین : نامحدود
ساب دامین : نامحدود
پشتيبان گيري منظم هفتگي
انتقال رايگان اكانت از سرور ديگر
پنل : cPanel

800 مگابایت - پهنای باند: صد برابر فضا
حداکثر بازدید 18 کاربر
قیمت ماهیانه : 10 هزار تومان
پارک دامین : نامحدود
ساب دامین : نامحدود
پشتيبان گيري منظم هفتگي
انتقال رايگان اكانت از سرور ديگر
پنل : cPanel

1000 مگابایت - پهنای باند: نامحدود
حداکثر بازدید 21 کاربر
قیمت ماهیانه : 12 هزار تومان
پارک دامین : نامحدود
ساب دامین : نامحدود
پشتيبان گيري منظم هفتگي
انتقال رايگان اكانت از سرور ديگر
پنل : cPanel

1200 مگابایت - پهنای باند: نامحدود
حداکثر بازدید 25 کاربر
قیمت ماهیانه : 14 هزار تومان
پارک دامین : نامحدود
ساب دامین : نامحدود
پشتيبان گيري منظم هفتگي
انتقال رايگان اكانت از سرور ديگر
پنل : cPanel

1500 مگابایت - پهنای باند: نامحدود
حداکثر بازدید 30 کاربر
قیمت ماهیانه : 16 هزار تومان
پارک دامین : نامحدود
ساب دامین : نامحدود
پشتيبان گيري منظم هفتگي
انتقال رايگان اكانت از سرور ديگر
پنل : cPanel

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (3.236.80.119) وارد شده است.